image

Produktu-prozesuaren diagnostikoa

Produktu-prozesuen diagnostikoak produktuaren razionalizazio aukeren aurretiko analisian datza:

 • Arau eta restrikzio irakurgarriak izatea.
 • Modulu funtzional eta errepikakorretan deskonposatzeko posibilitatea.
 • Historikoko soluzio kopuruaren analisi azkarra.
 • Enpresak arau propioak izatea.
 • Produktuaren sarrera-aldagaien analisi azkarra.
 • Erabilitako erreminta eta sistemen azaleko analisia.

Produktu-prozesuaren diagnostikoaren emaitzak:

 • Produktuaren egokitasun maila
 • Prozesuak hobetzeko adierazleak
 • Inbertsioaren kostua
 • Lortu daitezkeen irabaziak
 • Inbertsioa berreskuratzeko epea

ABANTAILen estrategia: Diagnostikoa DOAN